ABONAMENTE
direct la redacţie!
Abonamente la Revista Ateneu Pentru informaţii suplimentare, apasă aici!
___________________

• • • • • • •


Cititorii
din judeţul Bacău
pot cumpăra
revista ATENEU
de la chioşcurile reţelei
"AVATAR"
şi de la redacţie.

• • • • • • •

• • • • • • •

Sumar martie 2024

martie 2024,
nr. 655

• Sebi ŞUFARIU – Lecţia de literatură a Doinei Ruşti
• Adrian JICU – Scrisori dintr-o altă lume
Dimitrie-Ovidiu BOLDUR – Are Bacăul un mausoleu dedicat memoriei eroilor din Primul Război Mondial?
Ioan DĂNILĂ – Româna breslei
Marian Sorin RĂDULESCU – Trecătoarele iubiri sau drumul spre liniştea din adâncuri
Marius MANTA – Oedip
Gabriela GÎRMACEA Despre marile întâlniri din viaţa noastră
Poezii de Andrei HURGHEŞ şi Carmen MATEI
Victoria HUIBAN Amin Maalouf – Fraţii noştri neaşteptaţi
Ion DINVALE – Un Maigret al arhivelor (ne)sentimentale
Gheorghe IORGA Când Bourdieu citeşte “Educaţia sentimentală”…
Doina CERNICA – Ram de crini pe cerul negru străluminos al artei
Carmen MIHALACHE Nefireasca perfecţiune
Dan PETRUŞCĂ Lumea e The Game. Şi invers
Constantin GHERASIM – Jocul civilizaţiei digitale
• Daniel-Ştefan POCOVNICU Carnaval limburghey la a doua citire
Marius MANTA – Paula Bârsan – Catharsis
Constantin CĂLIN – Între breviar şi jurnal
Adrian LESENCIUC – Poezia vectorială. Spre o cosmologie poematică
Vasile SPIRIDON – Fluul la Gérard de Nerval
Cornel-Simion GALBEN – Personalităţi băcăuane: Elena Petriman-Ţarălungă
Liviu FRANGA – Umbrele vechi ale Toamnei, primăvara
Leo BUTNARU – Doi poeţi la Veneţia: Alecsandri şi Brodski
Ion FERCU – “Am învăţat să trăiesc acolo unde nimeni nu poate trăi”
Ionel SAVITESCU – Impresii despre Sfânta Rusie
Violeta SAVU – Negarea sentimentelor
George PEELE (Marea Britanie) în prezentarea şi traducerea Elenei CIOBANULa gura sobei

 _____________________________________

Nicolae Manolescu

 

Uniunea Scriitorilor din România anunţă cu profundă durere încetarea din viaţă a academicianului Nicolae Manolescu (1939-2024), Preşedintele Uniunii Scriitorilor, director al săptămânalului «România literară», critic şi istoric literar de mare reputaţie, una dintre cele mai mari personalităţi ale literaturii române din toate timpurile. Nicolae Manolescu s-a identificat cu literatura română, a fost în permanenţă în centrul literaturii vii, a fost îndrumător a sute de studenţi şi doctoranzi, ca profesor, precum şi al tinerilor scriitori din mai multe generaţii. Ca om politic şi ziarist de atitudine a militat pentru democraţie şi libertate. Prin dispariţia lui Nicolae Manolescu, cultura română suferă o grea, ireparabilă pierdere”.

Rămas bun, Domnule Nicolae Manolescu, drum lin în lumină! (Ateneu)

 _____________________________________

 

Citiţi ediţiile în format pdf.!!!

 _____________________________________

Important!!!

Vă puteţi abona la revista Ateneu direct la redacţie.

Revista apare în 10 ediţii (cu două numere duble: iulie – august şi noiembrie – decembrie), iar preţul unui abonament anual este de 60 lei, incluzând şi cheltuielile de expediţie.

Aici găsiţi datele de CONTACT şi procedura de plată.

_____________________________________

revista presei Romania Culturala