ABONAMENTE
direct la redacţie!
Abonamente la Revista Ateneu Pentru informaţii suplimentare, apasă aici!
___________________

• • • • • • •


Cititorii
din judeţul Bacău
pot cumpăra
revista ATENEU
de la chioşcurile reţelei
"AVATAR"
şi de la redacţie.

• • • • • • •

• • • • • • •

Auto Draft

„Valoarea estetică se bazează pe memorie şi durere, durerea de a renunţa la plăcerile facile în favoarea celor dificile”, scria Harold Bloom în Canonul occidental. În această lucrare din 1994, astăzi dezavuată la scară largă în lumea nord-atlantică, valoarea estetică este legată indisolubil de „buna folosire a propriei solitudini, acea solitudine a cărei

Citeste tot materialul Mult prea albul Chaucer

Auto Draft

Pictoriţa Letiţia Oprişan este o artistă cu o personalitate puternică, policromă şi un om fermecător, cu o poftă de viaţă contagioasă. Este neobosită, lucrând încontinuu, astfel că, acum ceva timp, ne-a surprins trimiţându-ne la redacţie, pe lângă un admirabil album de grafică, două volume de versuri: „Dimineţile cu insomnii” şi „Treptele tăcerii”, ultima

Citeste tot materialul Autoare şi cărţile lor

Baricade

O carte de factura celei de faţă trebuie apărată cu anticipaţie, mai ales într-un loc ca acesta în care trăiesc. Nu-i din cele menite să-mi aducă prieteni; din contra, mă aştept la despărţiri cu tapaj ale unora din cei pe care îi am. Ăsta-i preţul anumitor adevăruri, iar eu nu mă voi sustrage

Citeste tot materialul Baricade

Pledoarie pentru poezie

Dacă logosul divin a creat lumea, trebuie să fi purtat în esenţa sa poezia, frântură de revelaţie a sufletului, cu umbre şi lumini, între neant şi devenire. De aceea poate, încă din zorii culturii universale, expresia desăvârşită a artei devine poezia, ca formă de armonizare a cuvintelor, fie că era vorba de poezia

Citeste tot materialul Pledoarie pentru poezie

Anais Nin sau chermesa simţurilor

Puţin cunoscută la noi, Anais Nin a fost revendicată de mişcarea feministă din anii `70 din Statele Unite; deserviciile aduse de încartiruirea în graniţele strâmte şi misogine ale literaturii aşa-zis feministe riscă să le cunoască nu doar diarista franceză, ci orice interpret al textelelor sale. Daca sexualitatea e văzută la D.H.Lawrence ca o

Citeste tot materialul Anais Nin sau chermesa simţurilor

Caragiale după Marta. Jocuri cu două oglinzi

Retipărit la nouă ani de la prima ediţie, volumul Martei Petreu, Filosofia lui Caragiale, Iaşi, POLIROM, 2012, propune o serie de eseuri a căror principală calitate este diversitatea. Ele acoperă zone diferite în gândirea lui Caragiale, mergând de la opera literară, la publicistică şi, mai ales, la corespondenţă, devenită sursă de prim rang

Citeste tot materialul Caragiale după Marta. Jocuri cu două oglinzi

Prin subteranele dostoievskiene

„Întâmplător poate iubi oricine, chiar şi un nelegiuit!”
Dostoievski – „Fraţii Karamazov”
Iaduri şi raiuri

Ion Mânzat, caracterizându-l pe Dostoievski drept „un proroc întors din iad”, crede că iadul dostoievskian „este compus din patru iaduri conexe” (Psihologia creştină a adâncurilor. F .M. Dostoievski contra S. Freud, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, pag. 54). Primul iad

Citeste tot materialul Prin subteranele dostoievskiene

Intelectualii. Tirania ideilor

Când, în numărul anterior al revistei, îmi exersam ironia, cu prefăcută stângăcie, îndreptată împotriva unor oameni pe care, de fapt, îi simpatizez, aminteam şi de cartea lui Paul Johnson, Intelectualii, folosită atunci în trecere ca posibilă bibliografie, deoarece în ea autorul demonstra că inteligenţa, marea cultură şi chiar geniul nu presupun că posesorii

Citeste tot materialul Intelectualii. Tirania ideilor

C. D. Zeletin, mărturisind A treia fericire

În 2011, Târgul Internaţional de Carte „Gaudeamus” propunea prin intermediul Editurii „Spandugino” o nouă carte semnată de C.D.Zeletin. Deşi am certitudinea că domnia sa nu are nevoie de vreo prezentare specială, voi reaminti totuşi câteva din înaltele disponibilităţi – abilităţi probate în varii domenii. Scriitor şi om de ştiinţă, mai precis poet, prozator,

Citeste tot materialul C. D. Zeletin, mărturisind A treia fericire

Despre Ion Luca (II)

Epigramistul

În epoca interbelică, majoritatea profesorilor şi avocaţilor, ba şi unii dintre funcţionari ştiau să facă epigrame, pe care, nu o dată, le întrebuinţau ca arme în bătăliile politice. Pluripartidismul îi separase. Trebuiau să arunce săgeţi în mai multe direcţii şi în acelaşi timp erau nevoiţi să primească lovituri din mai multe

Citeste tot materialul Despre Ion Luca (II)

revista presei Romania Culturala