ABONAMENTE
direct la redacţie!
Abonamente la Revista Ateneu Pentru informaţii suplimentare, apasă aici!
___________________

• • • • • • •


Cititorii
din judeţul Bacău
pot cumpăra
revista ATENEU
de la chioşcurile reţelei
"AVATAR"
şi de la redacţie.

• • • • • • •

• • • • • • •

La o rescriere

Ediţia a doua a cărţii „Introducere în opera lui G. Bacovia”, apărută sub titlul „Ascunsul Bacovia” (Bistriţa, Ed. „Pergamon”, 2007), urmează traseul demonstrativ şi ideatic al apariţiei din 1979, cu un număr de pagini considerabil mărit, pagini care nu puteau să apară pe atunci, din considerente ideologice. Aşa se explică prezenţa aici a

Citeste tot materialul La o rescriere

„Încetăţenirea” lui Bacovia

[...] La sfîrşitul anilor ’50 (pînă în 1968), Bacăul era capitala uneia dintre regiunile cele mai dinamice economic. Într-un fel, faptul acesta a contribuit la receptarea lui Bacovia. Cum anume? În retorica unora dintre ziariştii locali (a celor mai şcoliţi dintre ei) şi, mai ales, în cea a scriitorilor care treceau pe aci,

Citeste tot materialul „Încetăţenirea” lui Bacovia

Mainimicul, între arta răbdării şi desăvârşirea nimicului

Începuturile

În urmă cu treizeci de ani, mai precis în 1980, criticul Ion Pop se pronunţa pozitiv asupra poeziei tânărului poet Ioan Moldovan (în vârstă atunci de doar 28 de ani), prefaţându-i în cuvinte alese volumul de debut, Viaţa fără nume: „Prima carte semnată Ioan Moldovan arată că autorul ei nu face parte dintre

Citeste tot materialul Mainimicul, între arta răbdării şi desăvârşirea nimicului

Iacob Florea – Lucrurile pe care nu mi le spui

Cum gustul criticii a mers mai întotdeauna spre aprecierea prozatorilor viguroşi, cu suflu epic, a romancierilor capabili să creeze lumi ficţionale bine conturate şi personaje puternice, povestitorii au rămas, nu de puţine ori, undeva în fundalul istoriei literare. Este şi cazul lui Iacob Florea, autor al câtorva reuşite volume de proză scurtă, care

Citeste tot materialul Iacob Florea – Lucrurile pe care nu mi le spui

Profetul fără dimineţi

Am mai scris, (acum) intuiţia îmi spune că voi mai scrie despre Marcel Mureşeanu cu acelaşi fior prilejuit de o experienţă livrescă de calitate; cu toate că titlul comentariului de faţă, în parte metaforic, ar anunţa argumentarea unui discurs în zona categoriei tragicului, trecuta dimineaţă dezvoltă implicit atât însemnele unei noi apocalipse, cât

Citeste tot materialul Profetul fără dimineţi

Riscurile meseriei

Atunci când se gândesc la riscurile meseriei, oamenii se ghidează, în general, după specificul ocupaţiei proprii: doctorii se gândesc că riscă să se contamineze, poliţiştii se tem că vor fi răniţi sau omorâţi de infractori, zidarii că vor cădea pe schelă, şoferii că vor suferi un accident de circulaţie, oamenii de ştiinţă că

Citeste tot materialul Riscurile meseriei

Alte fragmente

Prin anii ’60, sub presiunea colectivizării, secretarul de partid al unei comune din geografia colinară de pe stânga Siretului primi ordin de la superiorul lui direct să ia aminte ce urmează în nota telefonică. Tovarăşul de la raion îi face cunoscut că trebuie să mobilizeze lumea la căminul cultural la ora cutare în

Citeste tot materialul Alte fragmente

Vocile dintre paliere: Cărtărescu III

Am intuit că supratitlul „Zen” nu mă va încânta foarte tare; mai mult, l-am perceput ca pe ceva cu totul străin firii lui Cărtărescu, chiar dacă, la o bursă imaginară a semnificaţiilor ascunse, oricine ar putea forţa nota şi ar găsi explicaţii dintre cele mai generoase. Înclin să cred altceva: Mircea Cărtărescu ne

Citeste tot materialul Vocile dintre paliere: Cărtărescu III

Omul indisponibil

Ion Zubaşcu (1948 – 2011) a nutrit credinţa în vocaţia pentru eposul liric rapsodiat în sonuri vizionar-epopeice. El şi-a însuşit marile viziuni cosmogonice ale omenirii pentru a realiza o mai dreaptă înţelegere şi cinstire a celor ce ţin de neamul său şi pentru a preamări prin cântul raportat la mari întinderi temporale traversarea

Citeste tot materialul Omul indisponibil

Publicistica lui Mihai Eminescu şi Mişcarea Legionară

Greaua moştenire eminesciană

Publicistica lui Mihai Eminescu a constituit dintotdeauna, aşa cum bine se ştie, un pretext pentru justificarea unor diverse atitudini ideologice, sociale, culturale sau politice. Revendicat, rând pe rând, de dreapta şi de stânga românească, stindard al unor orientări artistice antitetice, mitizat şi demitizat, hulit sau adulat, patriot sau antisemit, Eminescu a

Citeste tot materialul Publicistica lui Mihai Eminescu şi Mişcarea Legionară

revista presei Romania Culturala