ABONAMENTE
direct la redacţie!
Abonamente la Revista Ateneu Pentru informaţii suplimentare, apasă aici!
___________________

• • • • • • •


Cititorii
din judeţul Bacău
pot cumpăra
revista ATENEU
de la chioşcurile reţelei
"AVATAR"
şi de la redacţie.

• • • • • • •

• • • • • • •

Un cvartet redutabil...

Asocierea profesională a tinerelor pictoriţe care au expus recent la Galeriile N.N. Tonitza din Iaşi face inechivocă trimitere la celebrul grup artistic din perioada interbelică, Grupul celor patru, fiind o formă de solidarizare pornind de la idealuri estetice şi soluţii unitare în diversitatea lor. Tonitza, Ştefan Dimitrescu, Francisc Şirato, sculptorul Oscar Han animaţi de nevoia emancipării expresiei artistice au definit o direcţie şi au contribuit în mod elocvent la evaluări pertinente şi angajante în ideea obţinerii performanţe individuale sau de grup.

Ideea de grup artistic a continuat până astăzi să intereseze artiştii şi să  genereze astfel de proiecte, deşi alăturarea lor se realizează acum mai degrabă spontan decât motivat de sofisticate doctrine. În spaţiul vast al libertăţii, asocierea se motivează fie pe subtile afinităţi culturale, fie prin nevoia de a comunica în numele varietăţii de viziune şi stilistice. Panotarea neconvenţională a transformat sala de expoziţie ieşeană într-un loc unde ludicul a devenit dominant. O privire de ansamblu sesizează abundenta ofertă a celor patru, fiecare cu amprenta individualităţii sale, cu orgoliul de a se defini şi a fi perceput ca atare. Originalitatea amenajării spaţiului galeriei a făcut ca unele lucrări să plutească pur şi simplu în spaţiu fiind percepute ca zboruri imponderabile sau ca mesaje trimise pe aripile vântului. Pornind de la cărţile-obiect imaginate de Luminiţa Radu, liderul grupului, am perceput o stare de prospeţime, de fantezie imaginativă şi expresivă. Ideea comunicării presupune existenţa triadei emiţător, mesaj, destinatar. Elementele acestei realităţi pot fi timbre de altădată, mărci poştale de patrimoniu prin vechimea lor şi grafismul subtil al desenului. Meditaţiile ei despre Unu, X şi zero, Trei, cele patru cicluri Aproape de casă sugerează un potenţial inventiv nonconvenţional şi o febrilitate sugerată prin accesul la imaginar, în feluritele sale ipostaze. Luminiţa Radu caută din neastâmpăr şi găseşte prin vocaţie…

La rândul său, Elena Lupaşcu are dialoguri cu materia cromatică generos risipită pe o suprafaţă aşteptând condiţia optimă a dialogului dintre formă şi culoare. Unele imagini asociază sugestia  ritmului, a compoziţiei insolite şi incitante. Semnele, fie ele litere sau citate din teritoriile fanteziei, fac din idealul armoniei o direcţie de cercetare în orizonturile posibilului. Vivacitatea pastei colorate contribuie decisiv la impresia de surpriză optică şi îndrăzneală, deseori, ludică…

Formată în arealul Universităţii de Arte ieşene, Teodora Nicodim a optat pentru arta decorativă, în expoziţia de faţă prezentând o serie de imagini decupate din universul citadin băcăuan. Utilizarea tehnicilor grafice, aplicate fiecărei imagini din vechiul Bacău, fantezia recuperatoare de emoţii defuncte, conturează prin linie o lume care a fost şi mai există încă prin gestul sensibil al artiştilor. Teodora Nicodim are graţia ductului, eleganţa uneori barocă a liniei, pata de culoare fluidă ca un vis. Uneori, statuile oraşului vorbesc, clădirile se înclină graţios, ritmul noilor edificii, palatele trecutului, fac, toate, ca geometria  realului să accepte şi umbra ca o dimensiune a veşniciei de-o clipă. Viziunea ei asupra oraşului are valoarea unui punct de vedere, un mod de evaluare artistică rafinată şi sugestivă.

Interesată de Arta murală îndeosebi, Bianca Rotaru, absolventă a secţiei de specialitate cu profesorul Jeno Bartoş, a expus la Iaşi desene colorate, sugerând vechi clădiri domneşti din Bacău, edificii pitoreşti prin stilistica unor ornamente de vechi palate, iluzorii semne ale memoriei şi istoriei. Culorile fluide, transparente, asigură imaginilor desenate un aer de imaterial, imponderabil şi eteric. Graţia liniei, sentimentul recuperării unor glorii din veac, fac ca ductul şi tuşa fină să memoreze şi să exprime o identitate în evoluţie…

Expoziţia celor patru artiste din Bacău trebuie privită ca un gest de gratitudine faţă de cei ce i-au format în spiritul exigenţei şi valorii, creativităţii şi performanţei…

Valentin CIUCĂ

Nu poti comenta acest articol.

revista presei Romania Culturala